Teen Titans Go nhà bị hư Hero chơi - Chơi hơn 20000 games như game ben 10, game angry birds, game Mario và rất nhiều game hay đương nhiên hoàn toàn miễn phí.

Teen Titans Go nhà bị hư Hero chơi


Loading ...

Mô tả: Raven, Cyborg, Robin và Starfire bị bệnh của Beast Boy đổ lông vật nuôi trên tất cả các công cụ của họ, vì vậy họ cuối cùng đã nằm xuống của pháp luật: Không có hình thức động vật hơn trong tháp! Beast Boy là đau khổ, nhưng anh ta có thể nhà bị hư? The Titans Teen khác đá anh ta ra khỏi tháp, nhưng ông 's xác định để có được trở lại

Điều khiển: Sử dụng mũi tên để di chuyển