Thường xuyên Hiển thị Fist cú đấm trò ch - Chơi hơn 20000 games như game ben 10, game angry birds, game Mario và rất nhiều game hay đương nhiên hoàn toàn miễn phí.

Thường xuyên Hiển thị Fist cú đấm trò ch


Loading ...

Mô tả: Owl Night đã bị bắt cóc Margaret cho Bảo tàng tương lai của mình. Bây giờ Mordecai và Rigby phải ngăn chặn anh ta cách duy nhất họ biết làm thế nào: Cái chết Kwon Do! Nó 's Fist Punch. Chơi như Mordecai hoặc Rigby, hoặc đội lên với một người bạn trong hai chế độ co-op chơi! Đấm theo cách của bạn thông qua các Bistro trong công viên, Lair of the Blondes và Night Owl 's Bảo tàng trong tương lai để tiết kiệm Margaret.

Điều khiển: sử dụng mũi tên để chơi, M: tấn công, N: đặc biệt