Naruto Kage Bunshinno Jutsu game - Chơi hơn 20000 games như game ben 10, game angry birds, game Mario và rất nhiều game hay đương nhiên hoàn toàn miễn phí.

Naruto Kage Bunshinno Jutsu game


Loading ...

Mô tả: Độ sắc nét của đôi mắt của bạn và tập trung của bạn sẽ được đưa vào thử nghiệm trong game này awesome gồm Naruto. Bạn phải giữ một mắt trên các Naruto thực sự khi giao dịch hoán đổi vị trí với các dòng vô tính của mình. Ở tập trung và nhấp vào Naruto thực sự. Vui chơi!

Điều khiển: Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.