Naruto bom 4 game - Chơi hơn 20000 games như game ben 10, game angry birds, game Mario và rất nhiều game hay đương nhiên hoàn toàn miễn phí.

Naruto bom 4 game


Loading ...

Mô tả: Nếu bạn giống như bom nó trò chơi, bạn sẽ yêu thích mát này Bomberman Naruto Funny Game

Điều khiển: Player 1: W, A, S, D - Move.Spacebar - Drop Bomb.Player 2: Phím mũi tên - Move.Numpad 0 - thả bom.